left imdata

IMData är ett familjeföretag som utvecklar och marknadsför internetbaserade applikationsverktyg. Vi är även specialiserade på automatgenerering av kompletta kataloger och prislistor från databaslagrad information.

Vi har själva utvecklat myClub som är ett internetbaserat medlemsprogram för föreningar. Vi marknadsför Anysite och Mydoc från Makemedia.

Kontakta gärna Ivar Hjelm 0709-585983 eller Martin Hjelm 0708-688131.

IMData
Vartoftagatan 9, 4tr
118 30 Stockholm

0709-585983 info@imdata.se